fot. Fotolia.com

Ukazujący się co roku od czternastu lat Horizon Report jest jednym z najważniejszych światowych raportów ekspertów edukacyjnych, który pokazuje umacniające się i przyszłe trendy w technologii edukacyjnej. Opublikowana została niedawno edycja 2016 Raportu dla szkolnictwa wyższego, z której dowiemy się, w jakim kierunku mogą technologicznie rozwijać się na świecie uczelnie i szkoły wyższe w perspektywie najbliższych lat.

fot. Fundacja Orange

Większość rodziców twierdzi, że internet i technologie są szansą na ciekawszą edukację ich dzieci. 80 proc. uznaje szkolne świetlice za właściwe miejsce do tego, aby uczyć najmłodszych bezpiecznego korzystania z nowych mediów – wynika z sondażu MillwardBrown dla Fundacji Orange. Do 29 kwietnia szkoły mogą zgłaszać się do programu MegaMisja, w ramach którego poprowadzą w świetlicach zajęcia edukacji cyfrowej przy wsparciu Fundacji.

fot. Mistrzowie Kodowania

Cyfrowa codzienność nie pozostawia już wątpliwości, czy przygotowywać dzieci do korzystania z nowych technologii. Trzeba zastanowić się, jak to robić. Program „Mistrzowie Kodowania” i „Centrum Cyfrowe: Projekt Polska” zaprezentowali wyniki raportu „Mistrzowie Kodowania Junior. Raport z badań” . Przedstawiają on efekty stosowania metod nauczania z wykorzystaniem technologii cyfrowych w edukacji dzieci w wieku 3-5 lat.

fot. klub Kumpli - Cartoon Network

Rola nauczyciela jest kluczowa w zwalczaniu zjawiska dokuczania w szkołach. Czy są oni jednak w stanie poradzić sobie z wszystkimi jego przejawami? Z danych zebranych przez Instytut Badań Edukacyjnych wynika, że ogromnym problemem polskiej szkoły jest przygotowanie nauczycieli do radzenia sobie z problemami wychowawczymi, w szczególności związanymi z agresją i przemocą szkolną. Jest to duże wyzwanie choćby z tego powodu, że coraz częściej dokuczanie odbywa się w internecie, do którego nauczyciele nie zaglądają tak często, jak uczniowie.

fot. Fotolia.com

W Polsce 44,6% dzieci uczestniczy w przynajmniej jednym typie zajęć dodatkowych. W województwach opolskim, podlaskim i kujawsko-pomorskim co drugie dziecko brało udział w takich zajęciach. Wśród dorosłych najczęściej dokształcają się mieszkańcy województwa opolskiego, najrzadziej mieszkańcy kujawsko-pomorskiego. Tylko w 6 województwach komputer ma domu ponad 80% rodzin. Smartfony najczęściej mają Małopolanie (ponad 49% gospodarstw), a najrzadziej rodziny w zachodniopomorskim (28%).

fot. Klub Kumpli - Cartoon Network

Trwająca kampania społeczna Cartoon Network „Bądź kumplem, nie dokuczaj” ma na celu zwiększanie świadomości problemu dokuczania w szkołach wśród dzieci, rodziców i nauczycieli. Eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych postanowili zbadać skalę zjawiska, przeprowadzając badania wśród ponad 10 000 uczniów z 200 szkół. Wyniki badań są dość niepokojące – już co drugi uczeń szkoły podstawowej regularnie doświadcza dokuczania ze strony innych dzieci.

fot. domena publiczna - Pixabay.com

Nauczyciele i dyrektorzy szkół podstawowych dobrze oceniają zmiany w podstawie programowej wychowania fizycznego. Zajęcia WF uczą współpracy też z rówieśnikami, budują poczucie bezpieczeństwa poprzez współdziałanie w grupie rówieśniczej oraz zwiększają wiarę uczniów w ich możliwości. Podstawa programowa to jednak tylko "papier", a rzeczywistość skrzeczy - największym bowiem problemem jest infrastruktura "sportowa" szkoły i zaplecze sportowe w miejscowości.

Więcej artykułów…

Jesteśmy na facebooku

fb

Ostatnie komentarze

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie