Wychowanie do odpowiedzialności i przedsiębiorczości

fot. Fundacja Think!

Narzędzia
Typografia

Aktywności Janusza Korczaka to działanie „refleksyjnego praktyka” i lidera autorskiej społeczności wychowującej, z poważnym doświadczeniem sprawnego funkcjonowania w warunkach niedoborów, presji społecznych, kryzysów. Poprzez krytyczną lekturę jego pism warto szukać inspiracji, jak budować wspólnotę samo-/praworządną; wzmacniać postawy współuczestnictwa i współodpowiedzialności; edukować ekonomicznie (podstawowe pojęcia czy mechanizmy; sprawy własności, zarządzania finansami i projektami) – nawet najmłodszych – przekonuje Marta Ciesielska z Korczakianum. Zgodnie z Korczakowską zasadą – „nie ma dzieci, są ludzie”.

Po spuściznę Korczaka sięgać powinni zwłaszcza nauczyciele etapu wczesnoszkolnego. To z małymi dziećmi Korczak najwięcej pracował, z ich zachowania i postępowania czerpał obserwacje, formułował spostrzeżenia i spisywał myśli, które mogą być cennymi drogowskazami dla współczesnych pedagogów. Zachęcała do tego podczas INSPIR@CJI WCZESNOSZKOLNYCH 2019 Maria Ciesielska, kierująca Korczakianum, pracownią badawczą Muzeum Warszawy. Korzystanie z dzieł i prac Starego Doktora jest dziś o tyle łatwe, że olbrzymia większość dzieł Korczaka została zdigitalizowana (jego dzieła są m.in. w Polonie).

Tematem wystąpienia Marii Ciesielskiej były zagadnienia związane z kształtowaniem odpowiedzialności i rozwijaniem przedsiębiorczych postaw u dzieci. W pracy Korczaka zagadnienia te zajmowały bardzo ważne miejsce. „Odpowiedzialność zdaje się być słowem kluczem. A przedsiębiorczość – to zaangażowana działalność w warunkach niepewności, monitorowanie zmian, kreatywność, twórcza destrukcja i dekonstrukcja. Odpowiedzialna postawa, która pozwala zmieniać świat w kontrolowany sposób z zachowaniem potencjału twórczego.” – mówiła.

Zapraszamy na bardzo inspirujące wystąpienie:

***

Organizatorami zorganizowanej w dniach 23-24 lutego br. konferencji INSPIR@CJE WCZESNOSZKOLNE 2019 były: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy THINK!, Edunews.pl oraz Think Global sp. z o.o..

Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli grupy Superbelfrzy RP i Superbelfrzy Mini.

Partnerami konferencji byli: Fundacja Orange, Learnetic S.A. oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Media partnerskie to Głos Nauczycielski i kwartalnik Wokół Szkoły.

 

(Notka o autorze: Marcin Polak jest twórcą i redaktorem naczelnym Edunews.pl, zajmuje się edukacją i komunikacją społeczną, realizując projekty społeczne i komercyjne o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Jest również członkiem grupy Superbelfrzy RP).