FreidelKanal

Narzędzia
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Można uznać, że projekt rozpoczął się wraz z pierwszą lekcją języka niemieckiego w gimnazjum. Tam pierwszy raz zetknąłem się z nowatorskim podejściem do nauki języka z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Były one wykorzystywane w różnych formach i celach. Na lekcjach wykorzystywaliśmy prezentacje stworzone w programie PowerPoint. Prowadzone przez nas (tak, przez uczniów!) zajęcia były nagrywane.photo: www.youtube.com/user/FreidelKanal

Mieliśmy możliwość wykorzystywania telefonów komórkowych w celu dokumentowania pracy oraz szybkiego dostępu do Internetu. Niejednokrotnie tworzyliśmy filmy oraz nagrywaliśmy dialogi. Wypracowania oraz notatki sporządzaliśmy również w formie elektronicznej. Umożliwiało nam to łatwiejsze wprowadzanie zmian i poprawek oraz szybszą wymianę prac z kolegami z klasy i z nauczycielem. Podobną rolę pełnił „mail klasowy”, do którego każdy uczeń miał dostęp i który służył jako efektywna droga komunikacji z nauczycielem, również po zakończeniu lekcji, a nawet podczas nieobecności. Chciałem jednak, aby nasze działania zostały w pewien sposób zweryfikowane i jeszcze bardziej rozpowszechnione.

Dlatego powstał Freidel - kanał na YouTube, który wydaje mi się obecnie najlepszym medium przekazu. Nazwa pochodzi od wyrażenia „Frei Deutsch Lernen” – darmowa/nieodpłatna nauka języka niemieckiego, ale także nieograniczona niczym. Portal umożliwia łatwe i szybkie dotarcie do szerokiego grona odbiorców. Jest to jeden z priorytetów. Na „FreidelKanal” sukcesywnie udostępniane będą wszystkie nasze prace, filmy, nagrania dialogów oraz dydaktyczne piosenki. Chciałbym, aby nauka języka niemieckiego stała się dla wielu osób przyjemnością.

***

Tomka Węgrzyna poznałem we wrześniu 2010 jako ucznia klasy gimnazjum. Od tego dnia uczył się niemieckiego przy zastosowaniu IT (TELL):

  • wykonywał prezentacje: tematyczne (zgodnie z podstawą programową), roczne (w ramach samooceny i ewaluacji) oraz po pobytach edukacyjnych w szkołach zagranicznych – ich celem było dzielenie się doświadczeniem edukacyjnym;
  • dokumentował swój rozwój językowy i ogólny dzięki IT (na stronie szkoły: Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach),
  • opracowywał materiały edukacyjne:

a) nagrania piosenek, nagrania tekstów językowych,
b) nagrania filmowe: film o kobietach romantyzmu niemieckiego, filmy z zajęć CLIL poza szkołą itd.,
c) wykorzystał swoje umiejętności IT przygotowując część ustna (prezentację i rozmowę) przy egzaminie Deutsches Sprachdiplom 1 – n.t. IT,

Tomasz Węgrzyn uwieńczył swoją tu w skrócie opisaną współpracę ze mną budową kanału FREIDEL na YouTube, gdzie zaczął zamieszczać udostępnione materiały do nauki języka niemieckiego, w tym w systemach CLIL i LdL oraz FREPA.

FREIDEL zawiera w sobie każdą z 8 kompetencji Delorsa i mieści się w krajowych i europejskich priorytetach ELL. Zawiera również: uczenie języka docelowego poprzez zabawę; nauczanie otwarte i na odległość (ODL); nauczanie języka przy wykorzystaniu technologii (TELL); CLIL (Content and Language Integrated Learning) - zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu.

Autorzy: Aleksander Lubina – nauczyciel języka niemieckiego w Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach, 20 lat doradca i konsultant, 10 lat w komisjach ds. awansu zawodowego nauczycieli, pracował 9 lat w szkołach podstawowych, 10 lat w gimnazjach, 13 lat w liceach, 6 lat na uniwersytecie. Autor skryptów, poradników, śpiewnika – publicysta, pisarz, poeta.

Tomasz Węgrzyn – uczeń klasy 3d w Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach.