Klasy twórcze i nauczyciele XXI wieku

Narzędzia
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Integracja mediów i technologii cyfrowych w edukacji jest priorytetem polityk w całej Europie. Inicjatywy krajowe i regionalne często opierają się na przekonaniu, że szkoły muszą wyposażyć uczniów w umiejętności niezbędne do czynnego udziału w życiu społeczeństwa wiedzy. Jednak rzeczywistość pokazała, że dobrze zaplanowane wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji wymaga nie tylko nowych mediów i narzędzi, ale także głębokich zmian pedagogicznych, zwłaszcza przyjęcia bardziej zindywidualizowanego podejścia do kształcenia.(C) Edunews.pl

W świetle zmian zachodzących w szkolnictwie i przechodzenia w kierunku klas twórczych, obecny numer eLearning Papers w najnowszym numerze zajmie się tematem roli nauczycieli w środowiskach kształcenia XXI wieku. Zwracamy uwagę na nowe badania i praktyki szkolne, które ilustrują, w jaki sposób nowe technologie edukacyjne wpływają na środowiska zawodowe nauczycieli. Uczniowie XXI wieku to termin ostatnio często używany w dziedzinie edukacji. W tym numerze eLearning Papers odnosimy ten termin do nauczycieli, poszukując praktycznych przykładów i perspektywicznych wizji, które odpowiadają na pytanie, jaka jest rola nauczyciela w dzisiejszym społeczeństwie wiedzy.

Postępujący w szybkim tempie rozwój technologii jest wyzwaniem dla nauczycieli, którzy często muszą dokładać wysiłków, aby nadążyć za cyfrowym stylem życia swych uczniów. Inicjatywy mające na celu wspieranie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji, często skupiają się na wdrażaniu na lekcjach nowych urządzeń i narzędzi, nie zastanawiając się w pełni, w jaki sposób mogą one wpływać na sposób uczenia się i nauczania.

Często zadaniem nauczycieli jest znalezienie równowagi pomiędzy uczniami świetnie operującymi nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi i narzędziami cyfrowymi, a administracją szkoły, celami edukacyjnymi i programami nauczania, które decydują, w jaki sposób i w jakim zakresie technologie te będą wykorzystywane. Potrzebne są dalsze badania pedagogiczne, które nakreślą kierunki szkolenia nauczycieli i zapewnią lepsze wyniki wykorzystania potencjału technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji, nie tylko w celu wspierania kreatywności i innych kompetencji XXI wieku, ale także dla wspierania nauczania poszczególnych przedmiotów i wykorzystania samych technologii informacyjno-komunikacyjnych dla rozwoju klasy i motywacji uczniów zniechęconych do nauki.

W tym numerze stawiamy pytanie: Jak zmieniają się organizacje edukacyjne? I w jaki sposób te zmiany wpływają na rolę nauczycieli? Przedstawiając ten temat w sposób bardziej złożony i wskazując problemy z nim związane, zebrane tu artykuły mogą stanowić punkt wyjściowy dla dialogu i dalszej debaty.

Przeczytaj artykuły w numerze 30 eLearning Papers.

eLearning Papers jest publikacją elektroniczną, stworzoną jako część portalu elearningeuropa.info. Portal ten jest inicjatywą Komisji  Europejskiej mającą na celu promowanie wykorzystania technologii  multimedialnych i internetu w edukacji i szkoleniu.