Stereotypy w oświacie

Stereotypy funkcjonują w każdej szkole. Jak sobie z nimi radzić? Zapraszamy na wystąpienie Jarosława Pytlaka, dyrektora Zespołu Szkół STO na Bemowie w Warszawie, podczas ogólnopolskiej konferencji INSPIR@CJE 2016 (Warszawa, 30.06-1.07).