Przestrzenie edukacji XXI wieku

Na problem niedostatecznego rozumienia przestrzeni edukacyjnej w szkołach (i wyzwania dla szkół) zwracali uwagę podczas konferencji INSPIR@CJE 2015 - JAK UCZYNIĆ POLSKĄ SZKOŁĘ JESZCZE LEPSZĄ? (Warszawa 2-3 lipca 2015) organizatorzy projektu edukacyjnego Eduspaces 21 ("Przestrzenie edukacji 21. Otwieramy szkołę!") - Alicja Pacewicz (Centrum Edukacji Obywatelskiej) i Marcin Polak (Edunews.pl i Fundacja Think!).