Miękkie umiejętności dla zmieniającego się świata

fot. Fotolia.com

Narzędzia
Typografia

Są takie kraje na świecie, które rzeczywiście poważnie podchodzą do edukacji narodowej, odrywając debatę edukacyjną od bieżących celów politycznych. Nie, to nie o Polskę chodzi… Ministerstwo Edukacji Singapuru pracuje nad kompleksowym programem kształcenia, który ma zastąpić dotychczasowy system, oparty na porównywaniu ocen i wyników egzaminów. Planowane jest przeniesienie punktu odniesienia z osiągniętego wyniku egzaminu na kompetencje osobiste uzyskane w trakcie edukacji na danym etapie szkolnym.

„Uczenie się to nie jest konkurowanie” – mówi Ong Ye Kung, Minister Edukacji Singapuru, który postawił sobie za cel odejście od tradycyjnego systemu edukacji i wprowadzenie kształcenia bardziej dopasowanego do potrzeb i wyzwań współczesnego świata.

Celem kształcenia powinno być zwrócenie uwagi i wspieranie ucznia w rozwoju samoświadomości edukacyjnej i umiejętności podejmowania decyzji. Jednocześnie głębsze będzie powiązanie procesu kształcenia teoretycznego i praktycznego z potrzebami lokalnej społeczności, a w szczególności z sektorem usług.

Wprowadzenie do szkół pakietu programów „nauk stosowanych” planowane jest na rok 2023, zaś ich celem jest wzmocnienie osobistego rozwoju i nabywania kompetencji rzeczywiście potrzebnych we współczesnym świecie. Uczniowie będą mieli do wyboru znacznie szerszy katalog zajęć, które będą mogli wybierać zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i talentami. Przewidywane są m.in. zajęcia dramowe, sportowe, czy bardziej specjalistyczne jak robotyka czy elektronika.

Jednocześnie powołano nowe zespoły w Ministerstwie Edukacji, których zadaniem będzie przybliżać uczniom nowe możliwości rozwoju zawodowego w sektorach, które dopiero powstają lub przeobrażają się.

Jednym z istotnych powodów szukania nowego modelu systemu kształcenia są prognozy ekspertów rynku pracy. W opublikowanym niedawno raporcie Światowego Forum Ekonomicznego „Przyszłość zawodów 2018” wskazano, że do roku 2022 zdezaktualizuje się ok. 42% umiejętności niezbędnych w pracy. Zmiana ta wynika m.in. z rozwoju technologicznego gospodarki światowej oraz dynamicznego rozwoju sektora usług. Na szybko zmieniającym się rynku pracy kluczowe stają się umiejętności miękkie, w tym m.in. krytyczne myślenie, przywództwo, rozwiązywanie problemów.

Poszukiwane umiejętności 2022 (wg. Światowego Forum Ekonomicznego):

Rosnące znaczenie:

1. Myślenie analityczne i innowacyjność
2. Aktywne uczenie się i strategie uczenia się
3. Kreatywność, oryginalność, inicjatywność
4. Projektowanie i programowanie technologii
5. Krytyczne myślenie i analiza
6. Rozwiązywanie złożonych problemów
7. Przywództwo (leadership) i wpływ społeczny
8. Inteligencja emocjonalna
9. Poszukiwanie przyczyn, istoty problemów i tworzenie idei
10. Analiza systemów i ich ewaluacja

Coraz mniejsze znaczenie:

1. Zręczność manualna, wytrwałość i precyzja
2. Pamięć i zdolności werbalne, słuchowe, przestrzenne
3. Zarządzanie zasobami finansowymi i materiałowymi
4. Instalowanie i utrzymywanie urządzeń technologicznych
5. Czytanie, pisanie, aktywne słuchanie i obliczanie
6. Zarządzanie personelem
7. Kontrola jakości i świadomość zasad bezpieczeństwa
8. Koordynacja i zarządzanie czasem
9. Mówienie, słuchanie i sprawność wzrokowa
10. Korzystanie z urządzeń technologicznych, monitoring i kontrola

 

 

(Źródło: Światowe Forum Ekonomiczne)

 

(Notka o autorze: Marcin Polak jest twórcą i redaktorem naczelnym Edunews.pl, zajmuje się edukacją i komunikacją społeczną, realizując projekty społeczne i komercyjne o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Jest również członkiem grupy Superbelfrzy RP). 

 

Jesteśmy na facebooku

fb

Ostatnie komentarze

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie