Uczą się, czym jest zrównoważony rozwój

Narzędzia
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times
projekty edukacyjneBadanie jakości powietrza, wody, stanu zanieczyszczenia środowiska, warsztaty meteorologiczne i lekcja angielskiego o równości płci - to przykładowe inicjatywy, które już podejmują polskie szkoły w ramach Edukacji na temat Zrównoważonego Rozwoju – programu ONZ, którego celem jest kształtować harmonijne społeczeństwo przyszłości.
 
Dekada Edukacji na temat Zrównoważonego Rozwoju to ogłoszony w 2002 roku ONZ-towski program, którego celem jest podkreślenie, że edukacja jest niezbędnym elementem w osiągnięciu zrównoważonego rozwoju na świecie.  Jej ideą jest dążenie do osiągnięcia równowagi pomiędzy społecznym i ekonomicznym dobrem oraz kulturą, tradycją i ochroną zasobów naturalnych Ziemi.  Jest to również doskonała okazja do poprawy jakości kształcenia w tematach, które są kluczowymi czynnikami przemian, takich jak ekologia, technologia, czy rozwój społeczny. Dekada Edukacji na temat Zrównoważonego Rozwoju została oficjalnie ogłoszona przez Dyrektora Generalnego UNESCO, Koichiro Matsuura 1 marca 2005 roku.

Polska jako kraj będący stroną wielu porozumień międzynarodowych realizujących główne założenia zrównoważonego rozwoju również prowadzi działania edukacyjne mające na celu kształtowanie społeczeństwa harmonijnego i świadomego swoich decyzji. W realizacji programu służą konferencje, szkolenia, projekty prowadzone w szkołach i w środowisku pozaszkolnym, które mają zachęcić uczniów do podejmowania działań m.in. na rzecz ochrony środowiska.

Jak jednak rozumieć w tym kontekście zrównoważony rozwój i jaka relacja istnieje pomiędzy tym tematem a edukacją? Zrównoważony rozwój to przede wszystkim proces mający na celu zaspokojenie aspiracji rozwojowych obecnego pokolenia w spoósb umożliwiający realizację tych samych dążeń  następnym pokoleniom. Organizacja Narodów Zjednoczonych wyodrębniła trzy różne obszary, na których należy skoncentrować się przy planowaniu strategii osiagnięcia zrównoważonego rozwoju. Są to: ochrona środowiska i racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi (m.in. ograniczenie zanieczyszczenia środowiska, ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt i roślin, promocja odnawialnych źródeł energii), wzrost gospodarczy i sprawiedliwy podział korzyści z niego wynikających (m.in. ułatwienie dostępu do rynków dla państw rozwijających się, finansowanie rozwoju, zmiana nieracjonalnych wzorców konsumpcji i produkcji) oraz rozwój społeczny (m.in. walka z ubóstwem, dostęp do edukacji i ochrony zdrowia). Kwestia zrównoważonego rozwoju zajmuje także istotne miejsce w Milenijnych Celach rozwoju przyjętych przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 2000 roku.

edukacja przez życie
 
Edukacja, choć nie jest w stanie natychmiast i od ręki zniwelować różnic gospodarczych i cywilizacyjnych na świecie, jest jednak doskonałym narzędziem pozwalających zapewnić nadejście zmian w przyszłości. Edukacja na temat Zrównoważonego Rozwoju to przede wszytskim oddziaływanie na świadomość dzieci, młodzieży, a także całego społeczeństwa (bo grupą docelową programu są wszyscy) i kształtowanie postaw i stylu życia, które pozwolą na ukształtowanie społeczeństwa harmonijnie funkcjonującego na wszystkich płaszczyznach.

Polega to na włączaniu do programów zajęć tematów związanych ze zrównoważonym rozwojem, np. lekcja angielskiego poświęcona ochronie środowiska, równości płci lub ochronie regionu, w którym znajduje się szkoła. Do bardziej innowacyjnych i kreatywnych metod, które zostały użyte w polskich szkołach należą na przykład  zajęcia z chemii, w których uczniowie rozwijają umiejętności określania właściwości fizyko-chemicznych wody. Uczniowie z kółka chemicznego szkoły wykonują badania hydrologiczne, które pozwolą im lepiej zrozumieć, jak unikalne znaczenie ma dla naszej planety woda. Ponadto, przy okazji, uczniowie zapoznają się z metodologią badań i procesów badawczych oraz prowadzą ciekawe doświadczenia naukowe. Do innych inicjatyw podjętych w polskich szkołach należą pomiary jakości powietrza, warsztaty meteorologiczne, ocena stanu środowiska lokalnego. Takie zajęcia budzą żywe zainteresowanie uczniów, pobudzają do działania i uświadamiają, że ich postawy mają realny wpływ na środowisko naturalne, a w dalszej konsekwencji na rozwój społeczeństwa.

Świat bez głodu i biedy, bez wojen i konfliktów; świat, w którym panuje tolerancja i szacunek dla każdego; w którym czysta technologia jest głównym źródłem energii, a każdy człowiek- niezależnie od tego, gdzie żyje- może podejmować odpowiedzialne decyzje związane ze swoim losem. Mrzonka? Marzenie? Utopia? Być może teraz jeszcze tak, ale na pewno jest to cel, do którego warto dążyć.


Edunews.pl oferuje cotygodniowy, bezpłatny (zawsze) serwis wiadomości ze świata edukacji. Zapisz się:
captcha 
I agree with the Regulamin

Jesteśmy na facebooku

fb

Ostatnie komentarze

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie