Edukacja w społeczeństwie informacyjnym

Narzędzia
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Świat znajduje się w takim momencie rozwoju, w którym tradycyjne społeczeństwo i gospodarka oparta na przemyśle, pod wpływem globalizacji i nowych technologii, zmieniają się nieuchronnie w społeczeństwo informacyjne i gospodarkę opartą na wiedzy. Oznacza to poważne przemiany w życiu społecznym i gospodarczym, związane przede wszystkim z koniecznością nadążania za zmianami i dostosowywania się jednostek i społeczeństw do nowej rzeczywistości.

 

W perspektywie kilku(nastu?) lat, każda jednostka chcąc osiągnąć życiowy sukces, będzie musiała podjąć wyzwanie ustawicznego uczenia się wykorzystywania nowych narzędzi i zdobywania nowych umiejętności. Poniższa prezentacja stara się właśnie uświadomić najważniejsze wyzwania stojące przed nami w tych nadchodzących, ciekawych czasach.

 

 

Otwarty dostęp do światowych zasobów informacji może mieć pozytywne skutki dla każdego z nas, o ile cały czas będziemy osobami uczącymi się, które są w stanie odpowiednio szybko przetwarzać i selekcjonować to, co ważne. Dobrze to ujmuje raport o Rozwoju Społecznym UNDP (fragment streszczenia pod red. naukową prof. Wojciecha Cellarego): „Globalne społeczeństwo informacyjne będzie inne niż nasze obecne społeczeństwo(…) Postęp naukowo-techniczny w informatyce i telekomunikacji, niezależnie od tego, czym był inspirowany, prowadzi do nowych rozwiązań biznesowych, które są wprowadzane do gospodarki. Zmiany funkcjonowania przedsiębiorstw wymuszają zmiany form, środków, metod i organizacji pracy. Zmiana stylu pracy wraz z ofertą nowych produktów i usług wpływa na zmianę stylu życia. Równolegle, nowe możliwości techniczne, zmiany gospodarcze i zmiany stylu pracy i życia wpływają na zmianę organizacji społeczeństwa i jego instytucji. Kluczowymi elementami uczestnictwa w globalnym społeczeństwie informacyjnym staje się kultura i edukacja. Kultura, ponieważ z jednej strony, jak nigdy przedtem staje się towarem na rynku i warunkiem sukcesów gospodarczych, a z drugiej, ponieważ odgrywa szczególną rolę w zachowaniu tożsamości narodowej w warunkach globalizacji. Natomiast edukacja staje się czynnikiem warunkującym przynależność do globalnego społeczeństwa informacyjnego, od edukacji bowiem, i to w skali całego życia, a nie przede wszystkim w młodości, zależy nadążanie za rozwojem będącym immanentną cechą społeczeństwa informacyjnego (…)”.

 

(Notka o autorze: Marcin Polak jest twórcą i redaktorem naczelnym Edunews.pl, zajmuje się edukacją i komunikacją społeczną, realizując projekty społeczne i komercyjne o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym)

 

 

Edunews.pl oferuje cotygodniowy, bezpłatny (zawsze) serwis wiadomości ze świata edukacji. Zapisz się:
captcha 
I agree with the Regulamin

Jesteśmy na facebooku

fb

Ostatnie komentarze

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie