Projektowanie kształcenia

Narzędzia
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Nowe otwarte, społecznościowe i partycypacyjne media na pewno posiadają znaczący potencjał do przekształcenia kształcenia i nauczania. Oferują uczniom i nauczycielom wiele sposobów komunikowania się i współpracy, nawiązywania kontaktów z szeroką siecią współuczestników oraz wyszukiwania i operowania informacjami. Dodatkowo aktualnie istnieje wiele bezpłatnych zasobów i narzędzi edukacyjnych.PHOTO: SXC.HU

Mimo, że obserwuje się duże zainteresowanie wykorzystaniem nowych technologii na rzecz poprawy uczenia się i nauczania, istnieje pewna rozbieżność pomiędzy oczekiwaniami a rzeczywistością, jeżeli chodzi o wykorzystanie technologii w edukacji. Istnieje też brak dowodów na to, że edukacja zmieniła się w sposób zasadniczy w związku z wdrożeniem nowych technologii na lekcjach. Ten paradoks, rozbieżność pomiędzy potencjalnym i aktualnym wykorzystaniem technologii, leży u podstaw rozwoju nowej dziedziny badań, która pojawiła się w ostatnich latach.

Badania nad projektowaniem kształcenia mają na celu lepsze zrozumienie tej rozbieżności. Koncentrując się na rozwoju narzędzi, metodach projektowania i rozwiązaniach, które mogą pomóc nauczycielom w projektowaniu skutecznych zajęć pedagogicznych, oferują potencjalne rozwiązania wymienionych powyżej problemów. To XXVII wydanie eLearning Papers skupia się na projektowaniu kształcenia, mając na celu wyjaśnienie i przedstawienie różnych perspektyw i praktyk stosowanych w tej dziedzinie.

W tym numerze, artykuły w sekcji „W szczegółach” starają się odpowiedzieć na pytanie, jak lepiej zrozumieć i wykorzystać projektowanie kształcenia, zarówno jeśli chodzi o narzędzia, jak i o metodologię. Pierwsze dwa artykuły omawiają praktyczne konceptualizacje projektowania kształcenia, popierając je opisem przykładowych przypadków. Artykuł Evy Dobozy przedstawia trzystopniową kategoryzację projektowania kształcenia, natomiast Buendía-García i Benlloch-Dualde starają się w swoim artykule określić pewne wzorce w różnych scenariuszach kształcenia i zastosować je w nowych kontekstach projektowania kształcenia. Kolejna para artykułów traktuje o nauczaniu mieszanym i rosnącym udziale uczniów w projektowaniu kształcenia. Cameron i Tanti omawiają przydatność mediów społecznościowych w umożliwianiu uczniom aktywnego udziału w projektowaniu ich procesu uczenia się, a Ligorio przedstawia sześcioletnie doświadczenia z modelem konstruktywnego mieszanego udziału opartego na współpracy - BCCP (ang. Blended Collaborative Constructive Participation) na poziomie uniwersyteckim.

W sekcji „W praktyce” zapoznajemy się z dwoma modelami lekcji. Każdy raport przedstawia przykład nauczycieli, którzy przyjęli zindywidualizowane podejście do strategii projektowania kształcenia oraz ich wdrażania w codziennej praktyce.

W sumie artykuły zawarte w tym numerze specjalnym przedstawiają zaktualizowany i rzetelny przegląd informacji na temat badań nad projektowaniem kształcenia i ukazują różnorodność badań prowadzonych w tej dziedzinie. „Projektowanie kształcenia jest dzisiaj kluczowym wyzwaniem edukacji - jej praktycy potrzebują wskazówek i wsparcia, aby zapewnić podstawy pedagogiczne i skuteczność oraz innowacyjne wykorzystanie możliwości nowych technologii w projektowaniu przez nich kształcenia”, (Conole, G. Designing for learning in an open world (Projektowanie kształcenia w otwartym świecie), Nowy Jork: Springer).

Przeczytaj artykuły w numerze 27 eLearning Papers.

eLearning Papers jest publikacją elektroniczną, stworzoną jako część portalu elearningeuropa.info. Portal ten jest inicjatywą Komisji  Europejskiej mającą na celu promowanie wykorzystania technologii  multimedialnych i internetu w edukacji i szkoleniu.

Edunews.pl oferuje cotygodniowy, bezpłatny (zawsze) serwis wiadomości ze świata edukacji. Zapisz się:
captcha 
I agree with the Regulamin

Jesteśmy na facebooku

fb

Ostatnie komentarze

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie