Doświadczenia i dobre praktyki kursów MOOC

Narzędzia
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Co decyduje o tym, że kursy MOOC są innowacyjne? Kursy te pozwalają uczniom zdobywać nową wiedzę alternatywnymi metodami, a jednocześnie zgodnie z programem nauczania. Kursy MOOC zwiększają także zdolność uczniów do kreatywnego myślenia, do samodzielnego wybierania i dopasowywania paradygmatu pozwalającego rozwiązać dany problem. Są to główne wnioski uzyskane na podstawie analizy kursu dotyczącego optymalizacji dyskretnej dostępnego na platformie Coursera.fot. Fotolia.com

To wydanie specjalne eLearning Papers powstało w oparciu o prezentacje będące wkładem w konferencję EMOOCS 2014 zorganizowaną z udziałem École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) oraz P.A.U. Education. Sukces tej konferencji, w której udział wzięło ponad 450 uczestników, świadczy o tym, że kursy MOOC stanowią początek nowej fali, a zarazem pierwszy krok w kierunku otwartej edukacji.

Wiele uczelni wyższych wymaga od swojego personelu prowadzenia wysokiej jakości kursów MOOC w wyścigu o zyskanie większej widoczności na rynku szkolnictwa, który ma coraz więcej do zaoferowania. Jednak projektowanie i prowadzenie tego typu kursów od podstaw nie jest łatwym zadaniem i wiąże się z ogromnym nakładem pracy. Profesorowie z Universidad Carlos III w Madrycie oferują szereg zaleceń, które mogą być bardzo przydatne dla niedoświadczonych w tej materii wykładowców. Badanie przeprowadzone przez MIT również ukazuje kluczowe wnioski dotyczące optymalizacji wykorzystania materiałów wideo w ramach kursów.

Co zatem charakteryzuje kursy MOOC? Czy potrafimy jednoznacznie określić, co odróżnia kursy MOOC od kursów on-line innego typu? Jest to jedno z zasadniczych pytań w debacie dotyczącej przyszłości kursów MOOC. Badanie przeprowadzone przez UNED podsuwa model jakościowy oparty zarówno na strukturze kursu, jak i na procesie certyfikacji. Zazwyczaj debata dotycząca przyszłości kursów MOOC skupia się na aspektach postawy uczniów, takich jak spadek motywacji lub brak satysfakcji, które prowadzą do utraty zaangażowania lub przedwczesnego ukończenia nauki. Badanie przeprowadzone przez Stanford ukazuje, jak działania edukacyjne skupiające się na takich czynnikach ryzyka mogą przyczynić się do obniżenia współczynnika przedwczesnego kończenia nauki, pod warunkiem że da się odpowiednio wcześnie i precyzyjnie wytypować osoby, które potencjalnie mogłyby przedwcześnie zakończyć naukę.

Pewien francuski badacz dowodzi, że prawdopodobieństwo ukończenia podjętego kursu jest większe w przypadku osób, które uczestniczą w forach i wzajemnie oceniają prace swoich kolegów. W ramach innego badania przeprowadzonego w Stanford przetestowano różne nastawienia do nauki, aby zbadać, w jakim stopniu uczestnicy kursów internetowych doświadczają poczucia wspólnoty w realizowanych obecnie kursach on-line. Niemiecki zespół naukowców zbadał wspólne próby planowania i wdrażania kursu cMOOC w odniesieniu do podobnych kwestii.

Jednym z zasadniczych elementów dyskusji toczącej się wokół kursów MOOC jest ich przydatność dla uczniów w danym kontekście kulturowym. Badacz z Uniwersytetu w Leicester rozważa, czy działania, zadania, prace domowe lub projekty mogą okazać się przydatne dla uczniów w ich kontekście kulturowym; na przykład jaki skutek przyniosłoby danie uczniom swobody wyboru okoliczności realizowanego projektu oraz osób, z którymi chcą współpracować. Kwestie te mają zasadnicze znaczenie dla całkowitej dostępności kursów MOOC dla wszystkich.

Przeczytaj artykuły w numerze 37 eLearning Papers. Skrót w języku polskim: http://www.openeducationeuropa.eu/sites/default/files/old/issue_37.pdf

Poszczególne artykuły (PDF) dostępne są w języku angielskim na stronie http://www.openeducationeuropa.eu/pl/paper/do-wiadczenia-i-dobre-praktyki-w-kontek-cie-kurs-w-mooc (należy wejść w wybrany tytuł artykułu i pobrać tekst z zakładki bocznej).

eLearning Papers jest częścią portalu OpenEducationEuropa.eu. Portal ten jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą na celu promowanie wykorzystania technologii  multimedialnych i internetu w edukacji szkolnej, wyższej i ustawicznej. Licencja CC-BY 3.0 Unported.

Edunews.pl oferuje cotygodniowy, bezpłatny (zawsze) serwis wiadomości ze świata edukacji. Zapisz się:
captcha 
I agree with the Regulamin

Jesteśmy na facebooku

fb

Ostatnie komentarze

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie