Co to znaczy dobry nauczyciel?

Narzędzia
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times
debaty edukacyjneTemat kształcenia naszych rodzimych pedagogów dawno już wyszedł poza wewnętrzną dyskusję pomiędzy specjalistami od kształcenia nauczycieli i jego mankamenty stają się przedmiotem komentarzy szerokiego kręgu osób bezpośrednio (nauczyciele i przyszli nauczyciele) lub pośrednio (uczniowie i ich rodzice) zainteresowanych jakością tego procesu.
 
Z wielką uwagą przeczytałam wywiad Adama Kowalskiego z panią profesor Alicją Siemak-Tylikowską, dziekan Wydziału Pedagogiki UW na temat kształcenia nauczycieli pt. Musiałoby to być bardzo długie zaklęcie. Bardzo interesujące wydają się doświadczenia Eksperymentalnego Laboratorium Edukacyjnego, organizowanego wspólnie przez Kolegium Nauczycielskie i Wydział Pedagogiczny UW, w celu innowacyjnego kształcenia przyszłych, twórczych, samodzielnie myślących nauczycieli, wywodzących się spośród najlepszych studentów.
 
Trudno mi jednak zgodzić się z Panią Dziekan, kiedy mówi: „Nie ma normy, czy definicji dobrego czy złego nauczyciela. Wszystkie dotychczasowe badania nad “duszą nauczyciela”, pokazują, że zarówno w pracach pedagogicznych, jak i opiniach uczniów i ich rodziców, zwraca się przede wszystkim uwagę na walory osobiste nauczyciela. Takie jak: umiłowanie młodzieży, serdeczność, troskliwość, cierpliwość, obiektywizm oceny, kultura itp. We wszelkich dysputach, czy w zawodzie nauczycielskim ważniejsza jest wiedza merytoryczna, czy stosunek do uczniów, zdecydowanie wygrywa to drugie”, (koniec cytatu).
 
Bardzo mnie ucieszył ten wynik. Właśnie o to chodzi, żeby nauczyciel taki był. Dlatego spieszę z pomocą w ustalaniu normy, może nawet definicji dobrego nauczyciela. W czasie niedawnej wizyty w Finlandii mieliśmy okazję przyjrzeć się kształceniu nauczycieli w tym kraju, zwłaszcza praktycznemu ich przygotowaniu do zawodu w Szkole Ćwiczeń. Bo w niej kształtuje się przyszłych nauczycieli.
 
W Finlandii uważa się, że dobry nauczyciel:
 
1. jest ekspertem, tzn.:
»  rozwija i udoskonala własną wiedzę w zakresie swojego przedmiotu, 
»  kieruje konstruowaniem (1) i rozwijaniem swoich umiejętności w tym zakresie,
» 

swoje działania zawodowe poddaje badaniu i krytycznej ocenie (refleksyjny praktyk),

» jest przewodnikiem dla ucznia w jego procesie rozwijania się wiedzy i umiejętności,
» przekazuje i pogłębia kulturę duchową;
 
2. jest dojrzałą osobowością, tzn.:
» w rozmowie jest pełen empatii dla drugiej osoby,
»
zachęca do działania i daje wsparcie,
» docenia i akceptuje różnorodność,
» rozumie pojęcie uczenia się przez całe życie,
» zna swój potencjał, ale i ograniczenia,
» panuje nad swoimi emocjami,
»
jest świadom swoich przekonań na temat natury ludzkiej;
 
3. jest odpowiedzialnym dorosłym, tzn.:
» pracuje aktywnie dla wspólnych celów swojej instytucji edukacyjnej,
» inicjuje współpracę,
» posiada wysokie umiejętności społeczne i dobre maniery,
» promuje rozwój instytucji edukacyjnej (szkoły), aby stała się organizacją uczącą się; 
 
4. jest osobą wspierającą tworzenie systemu wartości, tzn.:
» pomaga uczniom w rozwoju i wyborze wartości,
» jest przewodnikiem w dokonywaniu wyborów etycznych,
» wspiera ucznia w konstruowaniu własnego spojrzenia na świat,
» działa jako aktywny obywatel, 
» zdaje sobie sprawę ze społecznego wpływu, jaki wywiera poprzez swoją pracę; 
 
5. jest promotorem działań edukacyjnych, tzn.:
» bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo i atmosferę sprzyjającą uczeniu się,
» tworzy środowisko edukacyjne zachęcające uczniów do podejmowania inicjatyw,
» wspiera różne style uczenia się;
 
6. jest przewodnikiem w procesie nauczania i rozwoju, tzn.:
» wspiera twórcze myślenie uczniów, 
»
wdraża ich do uczenia się,
» wspiera i ocenia proces uczenia się, 
» przyjmuje odpowiedzialność za zachęcanie do nauki wszystkich uczniów.
 
Ta wiedza, umiejętności i postawy kształtowane są w czasie studiów nauczycielskich na trzynastu fińskich uniwersytetach, prowadzących studia nauczycielskie. Każdy z nich ma swoją szkołą ćwiczeń, gdzie odbywa się bardzo ważna część studiów, kształtowanie umiejętności i postaw.
 
Pani Dziekan Siemak-Tylikowska mówi dalej: „Procedury rekrutacyjne na studia, to nie sprawdziany predyspozycji do zawodu, a jedynie sumowanie przez program komputerowy liczby punktów na świadectwie maturalnym.”
 
A dlaczego nie zadano sobie tego trudu? Przecież uczelnia może dodać specjalistyczne egzaminy. ASP nie liczy tylko punktów z matury, ale każe rysować, szkoły muzyczne egzaminują z gry na instrumencie, czy śpiewu. A Finlandia, mając świetnych nauczycieli i najlepsze wyniki edukacyjne na świecie, bada swoich kandydatów, czy pasują do tego zawodu.
 
Poza tym: skąd się bierze lęk, że nauczyciel nie jest w stanie przygotować się do nauczania dwóch przedmiotów? Jak współczesny nauczyciel może nie znać obcych języków lub posługiwać się komputerem? Dlaczego mamy uznać to za dziwaczne pomysły? Jesteśmy członkami UE i jej dyrektywy, a co najmniej diagnozy w zakresie edukacji, powinny być dla nas wskazaniem kierunku rozwoju naszej oświaty. Dlaczego w Belgii, Wielkiej Brytanii, Finlandii i bardzo wielu innych krajach, jeden nauczyciel uczy wszystkich przedmiotów do szóstej klasy, z elementami fizyki i chemii, jedynie języka obcego najczęściej uczy inny specjalista? W Finlandii, gdzie szkoły są małe (połowa ma poniżej 40 uczniów) nauczyciel uczy na kilku poziomach jednocześnie. W szkole, którą widziałyśmy w czasie wizyty studyjnej, piętnastu uczniów na sześciu poziomach jest uczonych przez dwie nauczycielki: jedna z nich uczy klasę pierwszą i drugą, druga od trzeciej do szóstej; ta również uczy angielskiego. Nauka metodą projektów angażuje wszystkie dzieci w aktywne uczenie się. A wyniki są, jak wiadomo, najlepsze na świecie!
 
W roku 1997 ukazała się praca zbiorowa pod redakcją Joanny Rutkowiak „Uczenie się od outsidera” (Oficyna Wyd. Impuls, Kraków). Dotyczyła wizyty studyjnej w Szwecji i badań prowadzonych na szwedzką oświatą. Czy tego dobrego obyczaju – uczenia się od innych, nie warto kontynuować, zwłaszcza jeśli nauczycielami mogą być Finowie? Więcej na temat fińskiej edukacji można przeczytać w 7 i 9 numerze Dyrektora Szkoły.
 
[Notka o autorze: Janina Zawadowska jest byłą dyrektorką Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli]
 
(1) Konstruowanie wiedzy i umiejętności nawiązuje do pojęcia konstruktywizmu w edukacji. Konstruktywizm jest teorią opartą na obserwacji i badaniach naukowych, dotyczącą problemu: „jak ludzie się uczą”. Teoria ta zakłada, że ludzie konstruują swoją wiedzę i rozumienie świata przez doświadczenie i refleksję nad nim. Konstruktywistyczne podejście do nauczania w klasie szkolnej oznacza różnorodność metod kształcenia, w szczególności takich, które tworzą warunki do działań własnych ucznia.
 
 
Edunews.pl oferuje cotygodniowy, bezpłatny (zawsze) serwis wiadomości ze świata edukacji. Zapisz się:
captcha 
I agree with the Regulamin

Jesteśmy na facebooku

fb

Ostatnie komentarze

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie