Pięć propozycji dla szkoły (4)

Narzędzia
Typografia
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times
debaty edukacyjneUczniowie powinni potrafić budować i zarządzać własnym portfolio w szkole, która stwarza warunki do rozwijania kompetencji pracy w zespole, uczy przez zabawę, jest przyjazna i uczniom i rodzicom. No i nie zapomina o rozwoju kompetencji psychologicznych nauczycieli. Oto kolejny głos w dyskusji na temat potrzeby zmian jakościowych w polskiej szkole.
 
Szkoła rozwijająca samoocenę pracy uczniów
Warto byłoby wprowadzić dla nauczyciela warsztat metodyczny do tworzenia portfolio ucznia w zakresie opracowania kryteriów (narzędzi) ułatwiających samoocenę ucznia np.: „Co mi się w portfolio moim podoba?”, „Jak oceniam własny wkład pracy?”. Nauczyciele powinni otrzymać zadanie opracowania scenariusza i zorganizowania klasowego lub szkolnego „Dnia portfolio”.
 
Z kolei uczniom możnaby wyznaczyć zadanie opracowania własnego portfolio (do rozbudzania samooceny poprzez gromadzenie materiałów oraz prezentację osiągnięć pobudzających do refleksji). Podczas „Dnia portfolio” uczniowie prezentowaliby swoje osiągnięcia na forum klasy lub szkoły (impreza z udziałem rodziców).
 
Szkoła przyjazna uczniom i ich rodzicom
Dla nauczycieli przydatny byłby warsztat metodyczny w zakresie nabywania umiejętności: „Jak efektywnie uczyć przedmiotu lub modułu?”. Powinien on zawierać co najmniej kilka zagadnień:

prezentacja i analiza narzędzi służących określaniu sposobu uczenia się uczniów,

analiza preferencyjnych stylów uczenia się uczniów, 

opracowanie scenariusza lekcji z uwzględnieniem różnych stylów uczenia się uczniów,

opracowanie scenariusza spotkania z rodzicami na temat sposobu uczenia się uczniów. 
 
Warto byłoby zapewnić udział uczniów w części praktycznej warsztatu (wykonanie testów przez uczniów).
 
Szkoła rozwijająca kompetencje pracy zespołowej
Nauczyciele muszą być przygotowani do efektywnego uczenia się uczniów w grupach, a zatem należy zadbać o odpowiednie ich przygotowanie merytoryczne:
⇨ 
tworzenie kontraktów do pracy grupowej, 
aranżowanie planowania grupowego, 
⇨ 
analizowanie produktywności członków grup, 
⇨ 
analizowanie zadowolenia członków grup. 
 
Uczniowie powinni brać czynny udział w pracy grupowej z uwzględnieniem rozwoju kompetencji samooceny w zakresie organizacyjnym, działaniowym, wynikowym.
 
Szkoła rozwijająca kompetencje psychologiczne nauczyciela nakierowane na ucznia
Polskim nauczycielom potrzeba treningu interpersonalnego w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, co ułatwiłoby likwidowanie zakłóceń w porozumiewaniu się nauczyciela z uczniami i ich rodzicami, jak również motywowanie uczniów do działania.
 
Dla ucznia przydałyby się dwie analizy „studium przypadku”:

zdarzeń - zakłóceń w porozumieniu się uczniów ze sobą i z nauczycielami – szukanie rozwiązań 

sposobu wzbudzania motywacji zewnętrznej (wewnętrznej) do nauki uczniów – szukanie dobrych rozwiązań.
 
Szkoła ucząca przez zabawę
Nauczyciele muszą szerzej wykorzystywać w procesie dydaktycznym rozmaite gry i zabawy. Potrzebują warsztatów, które umożliwią:
⇨ 
analizę programu nauczania i wybór tych tematów, w których można zastosować gry dydaktyczne, 
⇨ 
wybór lub opracowanie gier dydaktycznych do osiągania celów dydaktyczno-wychowawczych,
⇨ 
działania metodyczne przechodzenia w trakcie zajęć edukacyjnych od zabawy do nauki. 
 
Zajęcia oparte na grach dydaktycznych powinny być na bieżąco ewaluowane przez uczestniczących aktywnie w zajęciach edukacyjnych uczniów.
 
Maria Kaczmarek była uczestnikiem szkolenia "8 strategii efektywnego uczenia (się)". Niniejsza opinia została przygotowana w ramach kursu elearning realizowanego podczas wakacji.
 
 
Edunews.pl oferuje cotygodniowy, bezpłatny (zawsze) serwis wiadomości ze świata edukacji. Zapisz się:
captcha 
I agree with the Regulamin

Jesteśmy na facebooku

fb

Ostatnie komentarze

 • Written by Maciej M. Sysło
  Jako komentarz kilka cytatów: Oscar Wild: edukacja to rzecz godna podziwu, ale dobrze jest od czasu d...
 • Written by Ppp
  Kiedy ja chodziłem do szkoły popularna była raczej metafora "szkoła naszym spólnym więzieniem". Choc...
 • Written by Joanna
  Szacun! Wspaniałe, merytoryczne i rzeczowe, a przy tym obiektywne przedstawienie i wyjaśnienie probl...
 • Written by Maciej
  Artykuł traktuje o pracy nauczyciela z podręcznikiem, z gotowym podręcznikiem, a więc faktycznie jeg...
 • Written by Robert Raczyński
  Jak to najczęściej w szkolnej praktyce bywa, regułą jest, że nie ma reguły. Jakość podręczników, spo...
 • Written by Kinga
  ..."Pedagog z wykształcenia i powołania"... dokładnie tak !!!! Pani Małgosiu, wspaniały i mądry arty...

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie