Cogito 21 - myślenie na potrzeby XXI wieku

fot. Navigo - Centrum Innowacyjnej Edukacji

Narzędzia
Typografia
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Pod koniec maja we wrocławskiej siedzibie Google odbył się pierwszy konkurs krytycznego myślenia dla uczniów, pod nazwą Cogito 21. Dwadzieścia dwie drużyny, które zgłosiły się do konkursu (w trzech kategoriach wiekowych) miały oszacować wiarygodność tekstu z Internetu, wybranego przez organizatorów. Drużyny, liczące 4 uczniów oceniały, które informacje w artykułach są prawdziwe, a które stanowią element tzw. fake news. Uczestnicy mogli korzystać z przyniesionych ze sobą materiałów, książek, komputerów, tabletów, smartfonów itd. Mieli również zapewniony dostęp do Internetu.

Po ocenie wiarygodności tekstu, drugim etapem zadania było przygotowanie krótkiego, dwuminutowego filmu prezentującego wnioski oraz drogę dojścia do nich. Filmy nagrywane były przez uczniów przy pomocy telefonów i tabletów - część drużyn zdecydowała się także na wykorzystanie programów do obróbki wideo.

Przygotowane filmy były następnie przedmiotem analizy jury konkursowego, które oceniało, na ile uczniowie potrafili krytycznie podejść do otrzymanego tekstu i jak wyglądał proces weryfikacji zawartych w nim informacji.

Uczestnicy konkursu mieli zatem do czynienia z projektem. Zostali postawieni przed problemem badawczym. Musieli zaplanować jego rozwiązanie, podzielić role w zespole, przeprowadzić analizę a następnie - zaprezentować efekty.

Wykonanie zadania wymagało rozlicznych umiejętności:

 • współpracy w grupie (umiejętność rozdzielenia zadań, oszacowania zasobów członków zespołu i ich wykorzystania),
 • sprawnego komunikowania się,
 • planowania i zarządzania czasem,
 • kreatywności (twórczego i praktycznego działania przy wykorzystaniu takich narzędzi jakie uczniowie mieli przy sobie),
 • korzystania ze źródeł internetowych (umiejętność eksploracji świata danych, znajomość portali, zasad funkcjonowania sieci, jej zasobów),
 • krytycznej analizy informacji,
 • stosowania procedur badawczych (budowania hipotez i ich sprawdzania),
 • jasnego i komunikatywnego przedstawienia efektów badań,
 • obsługi narzędzi cyfrowych (wykorzystania aplikacji i programów),
 • występów przed kamerą.

Konkurs dostarczył wielu emocji. Dał uczniom możliwość sprawdzenia się w działaniu. Okazało się jak sprawnie młodzi radzą sobie z narzędziami cyfrowymi. Jak twórczo potrafią podejść do zadania.

W przyszłym roku odbędzie się kolejna edycja konkursu - tym razem będzie miała jednak charakter ogólnopolski, bez limitowania liczby drużyn (w tej edycji, ze względu na jej pilotażowy charakter, wprowadzony limit wynosił 22 drużyny).

Cogito 21 to jednak nie tylko konkurs. To szeroki program edukacyjny, bazujący na nowatorskim postrzeganiu istoty kształcenia, stawiający na aktywność dziecka jako podmiotu własnej nauki. Program ten kładzie nacisk na najważniejsze kompetencje XXI wieku – świadomość swoich mocnych stron i umiejętność ich wykorzystania, współpraca w grupie (budowanie relacji, komunikacja), zdolność do krytycznej analizy danych (dającej orientację w informacyjnym szumie), przedsiębiorczość, kreatywność oraz umiejętność sensownego zarządzania technologią.

Warto, by tego rodzaju program ten stał się podstawą nowego modelu szkoły - twórczej, traktującej ucznia jako odkrywcę w świecie wiedzy, stawiającej na współdziałania i pracę zespołową, zapewniającej uczniom solidne korzenie w postaci sprawdzonych informacji a jednocześnie pozwalającej im rozwinąć skrzydła wyobraźni.

Patronem medialnym konkursu był Edunews.pl.

 

(Źródło: Navigo - Centrum Innowacyjnej Edukacji)

 

Jesteśmy na facebooku

fb

Ostatnie komentarze

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie