Nauczanie przedmiotów ścisłych wspierane przez technologię

Narzędzia
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times
e-learningW ostatnich latach osiągnięcia w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych zmieniły nasz sposób myślenia na temat nauczania przedmiotów ścisłych w szkołach podstawowych i średnich. Obecnie istnieją nowe produkty, mobilne i przyjazne dla użytkownika, które pomagają szkołom włączać do ich programów nauczania przedmiotów ścisłych nowe tematy i zajęcia. 
 
Niemniej, jak wiadomo większości pedagogów, sam sprzęt nie wystarcza do zmiany podejścia nauczycieli, czy szkół do sposobu nauczania przedmiotów ścisłych na lekcjach. Inaczej mówiąc, lepsze narzędzia nie koniecznie prowadzą do rozwoju lepszych metod pedagogicznych. Oczywiście społeczeństwo pragnie dla swoich dzieci zarówno tego, aby szkoły zapewniały nowoczesne środowiska kształcenia, nauczając uczniów ważnych umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak i tego, aby rozwijały chęć do nauki i odkrywania nowych rzeczy. Najnowsze badania i projekty rozwojowe pracują nad połączeniem wymagań technologicznych i pedagogicznych, tak aby osiągnąć postępy w edukacji w zakresie nauk ścisłych w Europie.

Ten numer specjalny eLearning Papers przedstawia przykłady, opisujące w jaki sposób technologie informacyjno-komunikacyjne mogą wspierać nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywy uczniów oraz szkolenia nauczycieli. Z punktu widzenia nowych technologii oraz wspieranej przez technologię i opartej na badaniach, dostępnej aktualnie wiedzy, które strategie i metody pedagogiczne mogą najwięcej skorzystać z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych? Jaki jest wpływ nauczania przedmiotów ścisłych opartego na technologii na programy szkolne i sposób oceny? W jaki sposób szkolenie nauczycieli może uwzględnić najnowsze technologie informacyjno-komunikacyjne? Wiemy, że uczniowie uczą się nie tyle z technologii informacyjno-komunikacyjnych, co z interakcji pomiędzy ich sposobem myślenia i realizowanymi zajęciami (z udziałem lub bez udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych). Wiadomo, że nauczyciele i ich metody pedagogiczne stwarzają znaczące różnice w odniesieniu do tego, czego uczniowie się uczą i co osiągają w czasie lekcji. Na przykład, badanie przeprowadzone przez BECTA, wykazało istnienie ścisłego związku pomiędzy sposobami wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych i osiągnięciami uczniów (Cox & Abbott, 2004). Mając to na uwadze i w miarę jak szkoły rozszerzają swój dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnych, staje się jasne, że musimy przeanalizować właściwe sposoby włączania i wykorzystania tych technologii w najbardziej skuteczny sposób.

Artykuły wybrane do tego numeru zwracają uwagę na serię projektów, które biorą pod uwagę nie tylko technologiczną, ale także pedagogiczną innowację, jaką technologie informacyjno-komunikacyjne mogą wprowadzić w nauczaniu przedmiotów ścisłych. W związku z tym, przedstawiają one różne rozwiązania wdrażania technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach, ze szczególnym uwzględnieniem modeli pedagogicznych i skutecznych metod szkolenia.

Pierwszy z artykułów zatytułowany „Rola myślenia, eksperymentowania i komunikacji w laboratoriach nauk ścisłych” rozważa, jak można podnieść jakość i potencjał krytyczny edukacji w zakresie nauk ścisłych poprzez szkolenie nauczycieli i wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Kwestionując cele nauczania przedmiotów ścisłych, artykuł zwraca uwagę, że rozwój wiedzy techniczno-naukowej uczniów może prowadzić ich do budowy szerszej i bardziej etycznej wizji świata. Drugi artykuł, studium przypadku zrealizowane w ramach europejskiego, pilotażowego programu Pollen, przedstawia plan działań dla wprowadzenia w pełnym zakresie nauczania przedmiotów ścisłych opartego na dociekaniach uczniów w szkołach lokalnych poprzez wsparcie ze strony szerokiej sieci ekspertów i instytucji.

Kolejne artykuły, trzeci i czwarty, przedstawiają specyficzne, praktyczne aplikacje, które pomagają nauczycielom skutecznie wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne. Projekt FICTUP, finansowany przez program Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”, zajmuje się procesem projektowania i wdrażania materiałów szkoleniowych, które łączą wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych i kształcenia opartego na badaniach naukowych. Kolejny artykuł opisuje wirtualną platformę (GCI) WebCenter (ang. Geoscience Concept Inventory - Wykaz pojęć z zakresu Nauk o Ziemi), która oferuje nauczycielom innowacyjne narzędzie oceny studentów, dostosowane do nauczania związanego z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Na koniec artykuł przedstawiony przez Ośrodek Badań nad Nauczaniem Przedmiotów Ścisłych i Matematyki oferuje pełny i krytyczny przegląd roli poszczególnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w modelach pedagogicznych nauczania przedmiotów ścisłych. Podaje praktyczne przykłady wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu wdrażania nauczania opartego na dociekaniach w laboratoriach przedmiotów ścisłych. Te przykłady wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu przedmiotów ścisłych dają nam pełną wizję tego, w jaki sposób nowe technologie uczestniczą w procesie tworzenia nowego, dynamicznego podejścia do nauki w szkole.

Przeczytaj artykuły w numerze 20 eLearning Papers.  

elearning papers

eLearning Papers jest publikacją elektroniczną, stworzoną jako część portalu elearningeuropa.info. Portal ten jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą na celu promowanie wykorzystania technologii multimedialnych i internetu w edukacji i szkoleniu.

Edunews.pl oferuje cotygodniowy, bezpłatny (zawsze) serwis wiadomości ze świata edukacji. Zapisz się:
captcha 
I agree with the Regulamin

Jesteśmy na facebooku

fb

Ostatnie komentarze

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie