Czy program Cyfrowa Szkoła zmieni edukację w szkołach?

Narzędzia
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Minął termin zgłaszania uwag do rozesłanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do konsultacji międzyresortowych i społecznych projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) „Cyfrowa szkoła". Jest to na przestrzeni wielu lat jedno z najpoważniejszych działań systemowych jeśli chodzi o infrastrukturę technologiczną kształcenia. Czy przyczyni się faktycznie do zmiany w szkołach, przekonamy się dzięki pilotażowi programu.PHOTO: ISTOCKPHOTO

Program ten, którego realizację planuje się w okresie od marca 2012 r. do czerwca 2013 r., jest programem pilotażowym dla wieloletniego programu, który stanowi kompleksowe przedsięwzięcie, mające na celu osiągnięcie przez szkoły funkcjonalności szkoły cyfrowej. Obejmuje ono cztery obszary:

  • e-nauczyciel - przygotowanie nauczycieli do nauczania, komunikowania się z uczniami i rodzicami oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej z wykorzystaniem TIK,
  • e-zasoby edukacyjne, w tym e-podręcznik - uzupełnienie oferty publicznych elektronicznych zasobów edukacyjnych, w tym zapewnienie dostępu do nieodpłatnych e-podręczników,
  • e-szkoła - zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury, w szczególności nowoczesnych pomocy dydaktycznych,
  • e-uczeń - zapewnienie uczniom, w szczególności zagrożonych cyfrowym wykluczeniem,  dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

Celem programu pilotażowego jest wypracowanie optymalnego modelu realizacji programu wieloletniego w sprawie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK w edukacji. Realizację takiego programu planuje się na lata 2013-2016. Uczniowie i nauczyciele, dzięki rozwojowi kompetencji cyfrowych, nabędą niezbędne kwalifikacje do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.

Na realizację programu pilotażowego przewidziano w budżecie państwa rezerwę celową w wysokości 50 mln zł.

W ramach programu pilotażowego organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe będą mogły składać wnioski o wsparcie finansowe na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, umożliwiających realizację programów nauczania z wykorzystaniem TIK (lista tych pomocy, obejmująca m.in. przenośne urządzenia komputerowe dla uczniów i nauczycieli, jest określona w programie). Nauczyciele szkół zakwalifikowanych do udziału w programie przez wojewodów będą zobowiązani do doskonalenia i samokształcenia w ramach organizowanych przez e-moderatorów międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, wykorzystywania TIK na zajęciach lekcyjnych oraz przeprowadzenia w okresie trwania programu pilotażowego lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK.

Dyrektorzy i nauczyciele szkół zakwalifikowanych do udziału w programie pilotażowym otrzymają w tym zakresie wsparcie od Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE), który będzie prowadził szkolenia z zakresu stosowania TIK w nauczaniu. ORE przygotuje również moderatorów międzyszkolnych sieci współpracy oraz materiały merytoryczne i szkoleniowe.

Szkoły przystępujące do programu będą także zobowiązane do udziału w badaniach prowadzonych na potrzeby ewaluacji programu.

Przewiduje się, że programem pilotażowym będzie objętych około 400 publicznych szkół podstawowych ze wszystkich województw. Organy prowadzące tych szkół dostaną dotację celową na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, w tym przenośnych komputerów, tablic interaktywnych i urządzeń umożliwiających budowę bezprzewodowej sieci komputerowej. Decyzje zakupowe będą podejmowane swobodnie na szczeblu szkół i ich organów prowadzących, które będą mogły wystąpić do wojewodów z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu, zapewniając co najmniej 20% wkładu własnego. Procedura wyboru szkół do pilotażu przewiduje ich losowanie w sytuacji, gdy wnioskowana kwota wsparcia w danym województwie będzie większa od kwoty przyznanej w ramach programu.

Będziemy przyglądać się realizacji pilotażu Cyfrowej Szkoły. Szczególnie ciekawie zapowiadają się planowane szkolenia ORE z zakresu stosowania TIK w nauczaniu, zważywszy, że instytucja ta nie ma raczej doświadczenia w tym obszarze (zwłaszcza gdy chodzi o technologie mobilne). Miejmy nadzieję, że nie będą to szkolenia z wykorzystania nieśmiertelnego Powerpointa...

I chyba nie tylko ja mam wątpliwości co do projektu - oto Stanowisko Koalicji Otwartej Edukacji dotyczące Cyfrowej Szkoły.

(Źródło: MEN, opr. własne)

(Notka o autorze: Marcin Polak jest twórcą i redaktorem naczelnym Edunews.pl, zajmuje się edukacją i komunikacją społeczną, realizując projekty społeczne i komercyjne o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym)

Edunews.pl oferuje cotygodniowy, bezpłatny (zawsze) serwis wiadomości ze świata edukacji. Zapisz się:
captcha 
I agree with the Regulamin

Jesteśmy na facebooku

fb

Ostatnie komentarze

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie