Efekty reform nauki i nowe priorytety

Narzędzia
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Otwarty dostęp do wyników badań, nowe inwestycje w naukę o wartości ponad 10 mld zł, 1 proc. CIT dla instytucji naukowych czy specjalna spółka wspierająca innowacje – to niektóre priorytety Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na tę kadencję. Minister nauki, prof. Barbara Kudrycka, przedstawiła w niedzielę plany resortu na najbliższe miesiące i lata.photo: sxc.hu

Uczelnie są dla studentów

Prof. Kudrycka przypominała jak ważne jest, by uczelnie były bardziej przyjazne dla studentów i młodych naukowców. „Opracowaliśmy Kartę Praw Studenta, w której umieściliśmy wszystkie rozwiązania prostudenckie zawarte w przepisach prawa, m.in. obowiązek zawierania umów ze studentami, oceniania wykładowców przez studentów czy katalog bezpłatnych usług edukacyjnych.“ – mówiła podczas konferencji prasowej. Minister wspomniała także o zmianach w systemie stypendialnym i nowych konkursach wspierających wybitnie uzdolnionych studentów – „Diamentowym Grancie” i „Generacji Przyszłości”.

Kierunki zamawiane

Prof. Kudrycka opowiedziała o dotychczasowych sukcesach programu kierunków zamawianych, na który przeznaczono już 1,3 mld zł. „W programie uczestniczy 60 tys. studentów, a prawie 18 tys. z nich otrzymuje wysokie stypendia – około 1000 zł.“ – mówiła minister nauki. Dodała, że resort podejmuje starania, dzięki którym nowy system kariery naukowej będzie bardziej przejrzysty, pozbawiony nepotyzmu, a konkursy na uczelniach staną się bardziej otwarte na wszystkich pracowników naukowych. Ponadto MNiSW opracowało i wdrożyło strategiczne programy badań naukowych dotyczące m.in. niskoemiesynej energetyki węglowej, gazu łukowego czy medycyny (STRATEGMED).

Open access

Wśród priorytetów resortu nauki na nadchodzące lata jest otwarty dostęp do wyników badań finansowanych ze środków publicznych. „Zależy nam na tym, by na przełomie 2015/2016 r. 60% tych badań było już dostępnych.“ – zadeklarowała prof. Barbara Kudrycka.

Dotacje dla młodych naukowców

Jednym z najważniejszych założeń reformy były specjalne dotacje dla młodych naukowców. Narodowe Centrum Nauki organizuje co najmniej 50% konkursów adresowanych do tej grupy. „W sumie 186 mln zł przeznaczono już na takie granty.“ – podsumowała minister Barbara Kudrycka. W ostatnich latach znacząco wzrosła także liczba stypendiów ministra dla młodych naukowców. „W 2007 r. przyznano ich 10 na łączną sumę 2 mln zł, a w 2012 r. 171 na sumę 25 mln zł.“ – przypomniała.

Rozwój infrastruktury naukowej

Na infrastrukturę przeznaczono dotychczas 12 mld zł. „Jest to ogromna suma. Wydatki pochodzą nie tylko z MNiSW i agencji nam podległych, ale też z funduszy regionalnych.“ – mówiła prof. Barbara Kudrycka, dodając, że rosną także nakłady na badania i rozwój pochodzące z sektora prywatnego. „W 2012 roku osiągnęliśmy poziom ponad 2,1 mld zł funduszy z sektora prywatnego w stosunku do 200 mln zł wydatkowanych wspólnie na badania w latach ubiegłych.“ – tłumaczyła. Wśród kolejnych wymienionych przez nią efektów reform znalazły się też powołane do życia w 2012 r. Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące (KNOW), system POL-on będący kompletną bazą informacji o nauce i szkolnictwie wyższym w Polsce oraz Wirtualna Biblioteka Nauki, która otworzyła naukowcom i studentom powszechny i bezpłatny dostęp do światowej literatury naukowej.

W latach 2012-2015 na infrastrukturę naukową i badawczą na uczelniach będzie ponad 10 mld zł – 7 mld zł pochodzić będzie z funduszy strukturalnych, a 3 mld zł z budżetu państwa. „Bez dobrej infrastruktury laboratoryjnej nie ma dobrych badań. Potrzebne są też dobre warunki pracy dydaktycznej.“ – tłumaczyła minister.

W planach MNiSW znalazło się także powołanie spółki Innowacje Polskie S.A., wzorowanej na spółce Inwestycje Polskie. „Chcemy, by inwestowanie w proces komercjalizacji było bardziej dynamiczne.“ – wyjaśniła prof. Barbara Kudrycka. Spółka będzie wspierać prywatnych inwestorów zainteresowanych wdrożeniem nowych technologii, wymyślonych przez naukowców i finansowanych ze środków publicznych. Jej działania ograniczą ryzyko inwestorów związane z wprowadzaniem na rynek nowych rozwiązań.

Resort nauki w swoim dążeniu do stymulowania zwiększenia nakładów na naukę spoza budżetu państwa, pracuje też nad wprowadzeniem zmian podatkowych sprzyjających innowacjom. Od 2014 r. będzie można przekazać jeden procent podatku CIT na jednostkę naukową o wysokim potencjale i jakości pracy badawczej. Naukowcy mogą też liczyć na zamrożenie podatku od praw autorskich do czasu aż wypracują zysk ze sprzedaży opracowanej przez nich technologii.

Kształcenie przez całe życie

Minister nauki zaznaczyła, że priorytetem MNiSW jest kształcenie przez całe życie. Zmiany na rynku pracy stawiają dorosłych Polaków przed koniecznością zdobywania dodatkowych kwalifikacji. Część osób umiejętności nabywa poza uczelniami, np. poprzez zawodowe doświadczenia. Taka grupa ludzi będzie miała nowe możliwości edukacyjne i szansę ukończenia studiów w skróconym trybie. Uznawanie kształcenia nieformalnego to wyzwanie dla wszystkich krajów UE.

Wymiana akademicka

Umiędzynarodowieniu nauki i szkolnictwa wyższego sprzyjałaby Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, która byłaby wzorowana na British Council czy niemieckim DAAD. Agencja ta będzie zajmowała się m.in. wymianą studentów, pracowników naukowych, ale też pomagała w zdobywaniu międzynarodowych grantów czy promocji polskiej nauki i uczelni na świecie. – Zależy nam też, by dostęp do egzaminu języka polskiego jako obcego był łatwiejszy dla cudzoziemców – mówiła minister nauki. Większa liczba ośrodków uprawnionych do przeprowadzania takich egzaminów zachęci studentów i naukowców z całego świata do wyboru polskich uczelni.

(Źródło: MNiSW)

Edunews.pl oferuje cotygodniowy, bezpłatny (zawsze) serwis wiadomości ze świata edukacji. Zapisz się:
captcha 
I agree with the Regulamin

Jesteśmy na facebooku

fb

Ostatnie komentarze

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie