E-learning (e-kształcenie) w edukacji szkolnej

Narzędzia
Typografia
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Spis treści

e-learningZ dużym prawdopodobieństwem możemy przyjąć, że w perspektywie kilkunastu lat technologia informacyjna stanie się nieodłącznym elementem życia prywatnego i zawodowego większości ludzi w naszym kręgu cywilizacyjnym. Pozyskiwanie, opracowywanie i wykorzystywanie informacji stanie się częścią typowych codziennych działań.

 

Przydatność narzędzi e-learning w realiach szkolnych może być duża. Jednakże powinny być one wykorzystywane w specyficzny sposób – do wspomagania tradycyjnych (ale prowadzonych metodami aktywnymi) lekcji. Jest to dobra metoda na pozalekcyjne dostarczenie potrzebnej wiedzy, dzięki czemu w trakcie lekcji nauczyciel będzie mógł skupić się na takim nauczaniu, które polega na operowaniu wiedzą w celu rozwiązania problemów. Platforma internetowa umożliwia sprawne wprowadzenie na lekcje metod problemowych, czy szerzej aktywizujących. Oprócz tego może ułatwić utrwalenie wiedzy dzięki testom, które uczeń rozwiązywałby, po zapoznaniu się z odpowiednim materiałem, jeszcze przed przyjściem na lekcję. Możliwe jest także stworzenie innego rodzaju materiałów (treści merytorycznych i zadań do wykonania oraz testów) - dla uczniów z brakami, by mogli je nadrobić poza lekcjami oraz dla uczniów wybitnych, by mogli rozwijać swoje zdolności dzięki dodatkowej pracy.

 

Z kolei dla uczniów niepełnosprawnych lub chorych można stworzyć zestaw lekcji umożliwiających naukę bez uczęszczania do szkoły. Platforma e-learningowa umożliwia także zaangażowanie uczniów do wykonywania różnorodnych, kształcących projektów, np. związanych z celami ścieżek edukacyjnych. Ponadto, taka forma nabywania wiedzy będzie dla uczniów bardziej kształcąca i atrakcyjna. Zwiększy się ich motywacja i zaangażowanie w proces kształcenia.

 

Przykładowo można wymienić następujące pomysły na wykorzystanie narzędzi e-learning w edukacji szkolnej:

 

I. Do tworzenia i udostępniania dokumentacji nauczycielskiej – elektroniczny dziennik lekcyjny, program nauczania, standardy wymagań, program działań wychowawczych – udostępnianej on-line uczniom i ich rodzicom. Oczywiście informacje dotyczące poszczególnych uczniów powinny być dostępne wyłącznie dla osób zainteresowanych (logowanie z hasłem). Platforma e-learningowa daje możliwość stworzenia oddzielnego konta dla każdego ucznia. W ten sposób można znacznie poprawić obieg informacji pomiędzy szkołą a uczniami i ich rodzicami. Elementem tego systemu, zapewniającym interakcję, może być poczta elektroniczna i programy do komunikacji natychmiastowej.

 

II. Do tworzenia i udostępniania własnych, elektronicznych środków dydaktycznych (mapy, zestawy zdjęć, elektroniczne podręczniki, fragmenty tekstów źródłowych, naukowych i literackich – z obudową dydaktyczną, fragmenty filmów, pliki dźwiękowe, wykresy, diagramy, prezentacje multimedialne, wizualizacje doświadczeń, programy komputerowe, testy, ćwiczenia). Platformy e-learning często zawierają własne narzędzia do tworzenia źródeł wiedzy. W proces tworzenia elektronicznych środków dydaktycznych powinni być zaangażowani uczniowie – to będzie sposób na ich zaktywizowanie.

 

Każdy uczeń, w ramach swoje konta, może uzyskać dostęp do tych źródeł wiedzy, które pomogą mu w przygotowaniu się do lekcji lub w rozwiązaniu zadania. Platforma e-learningowa pozwala na wprowadzenie obowiązkowych testów po każdej partii materiału, dzięki czemu uczeń będzie zobligowany do opanowania tych wiadomości, które nauczyciel uzna za najistotniejsze dla danej lekcji.

 

Własne środki dydaktyczne uniezależnią nauczyciela od produktów komercyjnych i pozwolą, w sposób pełniejszy, dostosować przebieg lekcji do postawionych celów. Ponadto, elektroniczne źródła wiedzy wydają się być dla młodych ludzi bardziej atrakcyjne niż tradycyjne. Korzystanie z nich będzie dla uczniów przygotowaniem do funkcjonowania w realiach społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy.

 

III. Do prowadzenia lekcji w sali tradycyjnej lub z wykorzystaniem elektronicznych źródeł wiedzy w pracowni komputerowej. Lekcja przestanie być wtedy miejscem prostego i nieefektywnego przekazywania wiedzy, a stanie się miejscem efektywnej pracy nad rozwiązywaniem problemów.

 

Potrzebną, szczegółową wiedzę uczniowie nabędą w trakcie przygotowywania się do lekcji, korzystając z platformy e-learning, strony www stworzonej przez nauczyciela (także ze źródłami wiedzy przygotowanymi przy udziale samych uczniów), z innych tematycznych stron www poleconych przez nauczyciela oraz z zasobów udostępnianych w Internecie przez biblioteki, urzędy, uczelnie, organizacje i instytucje. Platforma e-learningowa pozwala na wprowadzenie obowiązkowych testów po każdej partii materiału, dzięki czemu uczeń będzie zobligowany do opanowania tych wiadomości, które nauczyciel uzna za najistotniejsze dla danej lekcji. W trakcie lekcji uczniowie będą wykonywali zadania wymagające wykorzystania zgromadzonej wcześniej wiedzy. Aktywna i twórcza działalność, duży poziom zainteresowania, a co za tym idzie i motywacji oraz dyskusje powinny przynieść większy efekt edukacyjny niż obecne, tradycyjne lekcje. Ponadto, nauka konkretnego przedmiotu będzie wtedy połączona z nabywaniem umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej.

 

Edunews.pl oferuje cotygodniowy, bezpłatny (zawsze) serwis wiadomości ze świata edukacji. Zapisz się:
captcha 
I agree with the Regulamin

Jesteśmy na facebooku

fb

Ostatnie komentarze

 • Written by Robert Raczyński
  Jak to najczęściej w szkolnej praktyce bywa, regułą jest, że nie ma reguły. Jakość podręczników, spo...
 • Written by Kinga
  ..."Pedagog z wykształcenia i powołania"... dokładnie tak !!!! Pani Małgosiu, wspaniały i mądry arty...
 • Written by Robert Raczyński
  Czytając lead miałem nadzieję na ciekawą refleksję nad wyciągniętym w nim wnioskiem, a otrzymałem ko...
 • Written by Yuyy
  Co za czasy. Ja też okaleczalam się i nie była to wina moich rodziców tylko rówieśników w szkole. Dz...
 • Written by Robert Raczyński
  Od bardzo dawna nie czytałem materiału promocyjnego o tak dużym ładunku społecznej użyteczności. Bra...
 • Written by Ppp
  Podane przykłady brzmią bardzo sztucznie (warto przeczytać sobie tekst na głos!), ale sama zasada sł...

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie