E-learning (e-kształcenie) w edukacji szkolnej

Narzędzia
Typografia
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Spis treści

e-learningZ dużym prawdopodobieństwem możemy przyjąć, że w perspektywie kilkunastu lat technologia informacyjna stanie się nieodłącznym elementem życia prywatnego i zawodowego większości ludzi w naszym kręgu cywilizacyjnym. Pozyskiwanie, opracowywanie i wykorzystywanie informacji stanie się częścią typowych codziennych działań.

 

IV. Do wspomagania procesu dydaktycznego za pomocą projektów edukacyjnych. Grupy uczniów, w ramach pracy pozalekcyjnej, mogą wykonywać projekty, których efekt może mieć postać strony www, elektronicznego środka dydaktycznego, płyty multimedialnej, elektronicznej gazetki szkolnej itp. Wykonanie projektu będzie wymagało posługiwania się wiedzą i umiejętnościami z kilku przedmiotów nauczania. Uczniowie w ten sposób będą powtarzali i utrwalali poznaną wiedzę, ćwiczyli jej praktyczne zastosowanie oraz uczyli się współpracy w grupie. Uzyskają także możliwość integrowania wiedzy i umiejętności pochodzących z różnych dyscyplin naukowych do rozwiązywania konkretnych problemów.

 

V. Do testowania i oceniania wiedzy i umiejętności uczniów. Elektroniczne testy będą sprawdzały poziom osiągnięcia przez każdego ucznia celów operacyjnych poszczególnych zajęć. Skonstruowane powinny być głównie z tzw. pytań z wyposażeniem, w których odpowiedzi udziela się po analizie mapy, diagramu, tabeli, zajęcia itp., sprawdzających nie tylko wiedzę, ale także umiejętności. Stosowane mogą być dwojakiego rodzaju testy: uczące – czyli takie, które w przypadku udzielenia błędnej odpowiedzi odeślą do odpowiedniej bazy wiedzy oraz sprawdzające – czyli takie, które automatycznie będą punktowały każdą odpowiedź i podawały końcowy wynik. Platformy e-learningowe dysponują narzędziami do generowania testów. Jeżeli kontrola wiedzy i umiejętności będzie oparta na takich testach, to proces ten zostanie w dużym stopniu zobiektywizowany, a nauczyciel uniknie podejrzeń o stawianie niesprawiedliwych ocen. Wpłynie to pozytywnie na stosunek uczniów do nauczycieli.
 
Pewnym problemem dla nauczycieli chcących korzystać z narzędzi e-learning może być fakt, że platformy e-learningowe, tak jak każde oprogramowanie, szkoła musi kupić i umieścić na serwerze (lub nabyć taką wersję, która dostępna jest na serwerze dostawcy). Jednakże istnieją już polskie platformy, których koszt nie jest wysoki i nie stanowi bariery dla organów prowadzących szkoły. Przykładem może być pakiet programów WBTExpress i WBTServer firmy 4system Polska. Oba programy przeznaczone są dla dydaktyków i szkoleniowców, którzy chcą tworzyć kursy bez głębokiej znajomości wielu programów komputerowych. Umożliwiają nie tylko tworzenie struktury i treści szkolenia, lecz także zarządzanie nim (zapisywanie studentów, monitorowanie ich aktywności, ułatwianie kontaktu z nauczycielem, testowanie wiedzy i umiejętności).

 

Ponadto, niektóre firmy oferują nieodpłatnie starsze wersje swoich platform. Przykładem może być program Xtention, który dla szkół jest dostępny bezpłatnie, po zarejestrowaniu się, na stronie internetowej.

 

W Internecie natrafić można również na platformy całkowicie darmowe. Przykładem jest oprogramowanie Moodle. Program ten działa we wszystkich popularnych systemach operacyjnych. Powinien być zainstalowany na serwerze obsługującym PHP i wyposażonym w bazę danych  MySQL. Wspomniana strona WWW umożliwia bezpłatne pobranie także tego dodatkowego oprogramowania oraz programu spolszczającego samą platformę. Moodle składa się z modułu uczniowskiego i administracyjnego. Do tego pierwszego dostęp uzyskuje osoba zapisana na konkretny kurs. Może korzystać z wirtualnych lekcji, wykonywać postawione zadania, rozwiązywać testy oraz uczestniczyć w forum dyskusyjnym. Wykonanie zadania i rozwiązanie testu może wiązać się z otrzymaniem oceny. Do modułu administracyjnego ma dostęp wyłącznie nauczyciel. Może on tworzyć strukturę i materiały kursu (w postaci plików tekstowych i binarnych), zapisywać uczestników, stawiać zadania, generować testy, wystawiać oceny, moderować forum dyskusyjnym, dawać ogłoszenia dla uczniów oraz monitorować ich aktywność.
 
Nauczyciel, który nabędzie odpowiednią biegłość w posługiwaniu się sprzętem i programami komputerowymi może sam stworzyć coś w rodzaju internetowej bazy wiedzy dla swoich uczniów (jako stronę www). W połączeniu z pocztą elektroniczną, czatem, elektronicznym dziennikiem da ona namiastkę platformy e-learning. Nawet ta namiastka pozwoli osiągnąć nauczycielowi takie korzyści, jakie w warunkach szkolnych oczekiwane są od narzędzi e-learning, czyli usprawnienie procesu edukacyjnego i przygotowanie ucznia do funkcjonowania w realiach społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy.

 

Obserwując aktualne tendencje w zakresie kształcenia ustawicznego dorosłych możemy z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że za kilka lat dla dzisiejszych uczniów korzystanie z platform e-learningowych stanie się codziennością. Szkoła powinna przygotować ich do tego już dziś.

 

Edunews.pl oferuje cotygodniowy, bezpłatny (zawsze) serwis wiadomości ze świata edukacji. Zapisz się:
captcha 
I agree with the Regulamin

Jesteśmy na facebooku

fb

Ostatnie komentarze

 • Written by Robert Raczyński
  Jak to najczęściej w szkolnej praktyce bywa, regułą jest, że nie ma reguły. Jakość podręczników, spo...
 • Written by Kinga
  ..."Pedagog z wykształcenia i powołania"... dokładnie tak !!!! Pani Małgosiu, wspaniały i mądry arty...
 • Written by Robert Raczyński
  Czytając lead miałem nadzieję na ciekawą refleksję nad wyciągniętym w nim wnioskiem, a otrzymałem ko...
 • Written by Yuyy
  Co za czasy. Ja też okaleczalam się i nie była to wina moich rodziców tylko rówieśników w szkole. Dz...
 • Written by Robert Raczyński
  Od bardzo dawna nie czytałem materiału promocyjnego o tak dużym ładunku społecznej użyteczności. Bra...
 • Written by Ppp
  Podane przykłady brzmią bardzo sztucznie (warto przeczytać sobie tekst na głos!), ale sama zasada sł...

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie