Kursy e-learningowe dla zawodów

Narzędzia
Typografia
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w ramach realizowanego projektu systemowego „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia zawodowego w uczeniu się przez całe życie” opracowuje 165 kursów e-learningowych dla wybranych grup efektów kształcenia w najpopularniejszych zawodach.fot. KOWEZiU

Szkoły zawodowe oraz placówki kształcenia ustawicznego mogą prowadzić kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych m.in. w postaci kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych i kursów kompetencji ogólnych. Kursy te, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2012, poz. 186 oraz Dz.U. 2012, poz. 1152 z późn. zm), mogą być prowadzone 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Rozporządzenie wyraźnie podkreśla, że zajęcia laboratoryjne i praktyczne muszą być prowadzone stacjonarnie. Jest to zupełnie zrozumiałe, ponieważ rozwijanie typowo praktycznych umiejętności zawodowych nie może być realizowane z wykorzystaniem kształcenia na odległość.

Wśród warunków, jakie musi spełnić organizator kursu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w rozporządzeniu wymieniono konieczność zapewnienia:

 • odpowiedniego oprogramowania pozwalającego na synchroniczną i asynchroniczną interakcję między prowadzącym a uczestnikami kursu,
 • materiałów dydaktycznych do kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 • bieżącej kontroli postępów w nauce uczestników kursów i bieżącej kontroli aktywności prowadzących kurs.
 • szkolenia dla uczestników kursu przed rozpoczęciem zajęć.

Ponadto, w celu zapewnienia wysokiej efektywności kształcenia, zaliczenie kursu nie może odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (wirtualnie).

W realizowanym projekcie KOWEZiU dba o to, aby organizatorzy kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych mieli dostęp do materiałów dydaktycznych pozwalających na ich prowadzenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W tym celu w 2012 roku zainicjowano działania związane z opracowaniem multimedialnych kursów e-learningowych. Do końca 2013 r. powstanie łącznie 165 kursów e-learningowych dla najpopularniejszych zawodów z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. O wyborze zawodów zadecydowała wielkość naboru do szkół zawodowych w roku szkolnym 2012/2013 oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe. Liczby opracowywanych kursów w podziale na obszary kształcenia prezentują się następująco:

 • obszar administracyjno-usługowy – 41 kursów
 • obszar budowlany – 18 kursów
 • obszar elektryczno-elektroniczno-teleinformatyczny – 27 kursów
 • obszar mechaniczny i górniczo-hutniczy – 29 kursów
 • obszar rolniczo leśny z ochroną środowiska – 17 kursów
 • obszar turystyczno-gastronomiczny – 25 kursów
 • obszar medyczno-społeczny – 8 kursów

W przygotowywanej ofercie znajdą się materiały możliwe do wykorzystania przez szkoły i placówki kształcące m.in. sprzedawców, fryzjerów, kucharzy, elektryków, rolników, a także kształcące w zawodach na poziomie technikum.

Kursy będą składały się z 4–8 modułów szkoleniowych, będących zamkniętymi jednostkami dydaktycznymi. W każdej jednostce znajdziemy materiały wspomagające nabywanie wiedzy i umiejętności, materiały aktywizujące i motywujące, materiały utrwalające oraz materiały sprawdzające nabytą wiedzę i umiejętności. Każdy moduł będzie odpowiednikiem ok. 5 godzin zajęć prowadzonych stacjonarnie.

Kursy zostaną udostępnione w 2014 r. Wcześniej będą poddane pilotażowi, przejdą testy funkcjonalne i użytkowe. Organizatorzy kursów będą mogli je bezpłatnie pobrać ze strony internetowej KOWEZiU.

Przygotowane materiały dydaktyczne pozwolą szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe oraz placówkom kształcenia ustawicznego wzbogacić i uatrakcyjnić swoją ofertę. Wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość umożliwia dotarcie do uczestników kursów, którzy nie mogą w nich brać udziału w formie wyłącznie stacjonarnej. Mogą to być m.in. osoby zamieszkałe w znacznej odległości od miejsca kształcenia, rodzice małych dzieci, osoby pracujące.

Zachęcamy do śledzenia projektu na stronie www.kno-koweziu.pl

(Źródło: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Edunews.pl oferuje cotygodniowy, bezpłatny (zawsze) serwis wiadomości ze świata edukacji. Zapisz się:
captcha 
I agree with the Regulamin

Jesteśmy na facebooku

fb

Ostatnie komentarze

 • Written by Robert Raczyński
  Jak to najczęściej w szkolnej praktyce bywa, regułą jest, że nie ma reguły. Jakość podręczników, spo...
 • Written by Kinga
  ..."Pedagog z wykształcenia i powołania"... dokładnie tak !!!! Pani Małgosiu, wspaniały i mądry arty...
 • Written by Robert Raczyński
  Czytając lead miałem nadzieję na ciekawą refleksję nad wyciągniętym w nim wnioskiem, a otrzymałem ko...
 • Written by Yuyy
  Co za czasy. Ja też okaleczalam się i nie była to wina moich rodziców tylko rówieśników w szkole. Dz...
 • Written by Robert Raczyński
  Od bardzo dawna nie czytałem materiału promocyjnego o tak dużym ładunku społecznej użyteczności. Bra...
 • Written by Ppp
  Podane przykłady brzmią bardzo sztucznie (warto przeczytać sobie tekst na głos!), ale sama zasada sł...

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie