Promocja e-learningu

Narzędzia
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

innowacje w edukacjiKształcenie zdalne (e-learning) oraz kształcenie powiązane (blended learning) to przyszłość nauczania. Metody te są tak elastyczne i efektywne, że umożliwiają prowadzenie skutecznego nauczania i uczenia się nawet przy niewielkim nakładzie środków. CODN śledzi tendencje rozwoju metod kształcenia zdalnego i sam czynnie stara się je wprowadzać.

W Laboratorium Edukacji Multimedialnej CODN powstają różne formy kursów od samouczków, poprzez typowe szkolenia e-learning, aż do szkoleń synchronicznych w oparciu o wirtualne klasy. E-learning to stworzenie możliwości dostępu do informacji i wiedzy na żądanie.

Poszukując nowoczesnej formy dla szkoleń powinniśmy jak najszybciej zindywidualizować edukację i umożliwić dostęp do niej zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Wydaje mi się, że powinniśmy też czerpać wiele z doświadczeń brytyjskich. Platformy e-learningowe dla rynku szkolnego stały się niezmiernie ważne od momentu przyjęcia przez rząd brytyjski strategii w zakresie informatyzacji państwa i społeczeństwa. W strategii tej określono między innymi następujące cele:

- Do wiosny 2008 każdy uczeń musi mieć dostęp do elektronicznej spersonalizowanej przestrzeni edukacyjnej. W tej przestrzeni uczeń ma dostęp do zasobów, może wykonywać zadane prace, ponadto przestrzeń ta powinna umożliwiać gromadzenie i dostęp do wyników pracy ucznia w czasie całej jego kariery szkolnej.
- Do końca roku 2010 każda szkoła powinna dysponować zintegrowaną platformą łączącą cechy systemu do zarządzania szkołą oraz cechy platformy e-learnigowej. Te cele strategiczne doprowadziły do opracowania przez BECTA (British Educational and Communications Technology Agency) funkcjonalnych i technicznych wymagań stawianych platformom e-learningowych, a także do opracowania przez tę Agencję procedury wyboru i zakupu platformy e-learnigowej przez szkoły (dostępne na wskazanej stronie).

Ponadto BECTA przeprowadziła badanie dostępnych na rynku platform e-learningowych wraz ze wsparciem, jakie oferują ich producenci na rynku szkolnym i przyznała 10 akredytacji (na trzy lata do końca 2009), zalecając szkołom zakup platform e-lernigowych spośród tych dziesięciu dostawców. Szkoły wybierając platformy tych producentów mają pewność, że platforma jest zgodna ze wszystkim standardami technologicznymi, prawnymi i biznesowymi – obowiązującymi w Unii Europejskiej. Na własne ryzyko szkoły mogą wybierać też platformy innych producentów.

Specjalnie na potrzeby szkolnego e-learningu został przygotowany przez BECTA oraz NCSL (National Colleage for School Leadership) dynamiczny formularz badawczy pozwalający szkołom na dokonanie samooceny w zakresie jej przygotowania do stosowania platform e-learningowych, po wypełnieniu, którego szkoła otrzymuje plan proponowanych działań.

Formularz jest rozbudowany i dotyczy wielu aspektów działalności szkoły i odpowiada na pytanie o gotowość szkoły do wdrożenia e-learningu, zarządzanie treściami edukacyjnymi, ich dostępność i opis, w jaki sposób rozwiązana jest komunikacja i współpraca, jak administrowana jest platforma, w jaki sposób zbierane, wykorzystywane i udostępniane są informacje o osobach uczących, jaki jest dostęp szkolnej społeczności do zasobów ICT. Platformy e-learningowe w przyszłości będą częścią zintegrowanych systemów ucząco-zarządczych, które będą pod kontrolą szkół , zespołów szkół, ośrodków doskonalenia, wydziałów oświaty, kuratoriów.

Polski system doskonalenia nauczycieli stoi przed wielkim wyzwaniem. Jak rozwinie się nasz e-learning i jaki jego model będzie dominujący w polskiej oświacie?

(Notka o autorze: Witold Kołodziejczyk jest członkiem e-Redakcji Edunews.pl, dyrektorem i twórcą Collegium Futurum w Słupsku)

 

 

Edunews.pl oferuje cotygodniowy, bezpłatny (zawsze) serwis wiadomości ze świata edukacji. Zapisz się:
captcha 
I agree with the Regulamin

Jesteśmy na facebooku

fb

Ostatnie komentarze

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie