Obserwując dyskusje na tematy edukacyjne toczone aktualnie w mediach, nasuwa się jedno spostrzeżenie. Edukacja, o której rozmawiamy odnosi się głównie do tego, co jest lub co już było. Mało natomiast mówimy o tym, co będzie lub co może się zdarzyć. Z Piotrem Peszko, organizatorem Educampa w Polsce, rozmawiamy o rozwoju e-learningu i przyszłości uczenia się.(C) Blog2Edu

Organizacje pozarządowe mają olbrzymi i pozytywny wpływ na jakość systemu edukacji. Dzięki inicjatywom okołoszkolnym, uczniowie mają możliwość praktycznej edukacji i nabycia wielu umiejętności potrzebnych w życiu. O roli ngo-sów w edukacji rozmawiają Leszek Szmidtke i Adam Krawiec, dyrektor Dep. Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego.PHOTO: SXC.HU

Co polskie szkoły zyskały na wejściu Polski do Unii Europejskiej? O otwieraniu się polskiej edukacji na współpracę europejską, o korzystaniu z programów unijnych i o potrzebie edukacji europejskiej - z Mirosławem Sielatyckim, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, rozmawia Adam Kowalski z miesięcznika "O szkole".(C) EDUNEWS.PL

"Mądra Polska" to dziesięć postulatów, których realizacja musi leżeć u podstaw strategii innowacyjnego rozwoju państwa. Ostateczną wersję dekalogu działań na rzecz nowoczesnej Polski sformułował prof. dr hab. inż. Michał Kleiber. Jego zdaniem - ich realizacja pozwoli skutecznie stawiać czoła wyzwaniom współczesności i stworzyć realną wizję szybkiego rozwoju kraju.PHOTO: SXC.HU

Jak wykształcić „dobrego“ nauczyciela? Jak zaprogramować uniwersalny i dobry jakościowo system kształcenia na wydziale pedagogicznym? O kształceniu przyszłych nauczycieli z dr Dobromirem Dziewulakiem, pracownikiem Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, rozmawiał Adam Kowalski z miesięcznika „O szkole“.(C) EDUNEWS.PL

Rok 2011 to Międzynarodowy Rok Chemii, a w Polsce także Rok Marii Skłodowskiej-Curie. Jest to zatem okazja do rozmowy o chemii jako dziedzinie edukacji. Prezentujemy rozmowę z prof. dr. hab. Bogdanem Marcińcem z Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członkiem rzeczywistym PAN, którą prowadzili pracownicy Instytutu Chemii Fizycznej PAN.PHOTO: SXC.HU

debaty edukacyjneMinisterstwo Edukacji Narodowej ogłosiło ten rok szkolny Rokiem Odkrywania Talentów. Informacja ta zbiegła się z organizowaną przez Edunews.pl II edycją szkolenia „8 Strategii efektywnego uczenia (się)”, w którym szczególną uwagę zwracaliśmy na indywidualne style uczenia się i potrzebę odkrywania różnorodnych talentów uczniów.
 

Więcej artykułów…

Edunews.pl oferuje cotygodniowy, bezpłatny (zawsze) serwis wiadomości ze świata edukacji. Zapisz się:
captcha 
I agree with the Regulamin

Jesteśmy na facebooku

fb

Ostatnie komentarze

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie