ict w edukacjiSzkocka szkoła Cedars w Greenock chce być pierwszą w świecie szkołą, w których wszystkie lekcje odbywać się będą wyłącznie z wykorzystaniem komputerów. Mają one zastąpić zeszyty szkolne i przybory do pisania. Każdy z uczniów zostanie wyposażony w iPada, który ma stać się ich podstawowym narzędziem edukacyjnym do codziennego zastosowania.
 

ict w edukacjiOpracowano nowe standardy przygotowania wszystkich nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej (w skrócie, technologii), które określają kompetencje i umiejętności nauczycieli oraz kierunki ich zawodowego rozwoju w zakresie globalnej technologii cyfrowej i jej wykorzystania w kształtowaniu osiągnięć i postaw uczniów.
 

ict w edukacjiPowinniśmy tworzyć takie rozwiązania i strategie dla szkół, aby wykorzystywać możliwości jakie dają nam nowoczesne technologie. Chemia jako nauka interdyscyplinarna z łatwością może zaadaptować nowinki techniczne, tak by jej nauczanie stało się przyjemniejsze i bardziej efektywne. A możemy wybierać naprawdę z szerokiego wachlarza elektronicznych aplikacji i urządzeń.
 

ict w edukacjiBadania przeprowadzone przez MIND Research Institute, pozarządowy instytut badawczy w Stanach Zjednoczonych, dowodzą, że warto posługiwać się na lekcjach obrazem, aby wytłumaczyć uczniom z matematyki. W okręgu Orange w Kalifornii wykorzystanie multimediów matematycznych na lekcjach podwoiło liczbę pozytywnych ocen w testach.
 

ict w edukacjiProblemy budżetu w Wielkiej Brytanii zmusiły nowy rząd do radykalnych cięć wydatków. Niestety prawdopodobnie ze stratą dla brytyjskiej (i globalnej) edukacji. Po 12 latach działalności zamknięta została BECTA – Brytyjska Agencja ds. Technologii Edukacyjnych i Komunikacyjnych, która odpowiedzialna była m.in. za proces wdrażania narzędzi ICT w brytyjskim systemie szkolnym.
 

ict w edukacjiWspółczesne nastolatki, a także ich młodsi koledzy stanowią część tzw. digital natives, czyli pokolenia, które wychowało się w elektronicznym świecie. Ponieważ komputery, telefony komórkowe i inne elektroniczne zabawki towarzyszyły im od urodzenia, potrafią oni bez trudu korzystać z najnowszych rozwiązań technologicznych. Czy wiedzą o nich już wszystko?
 

ict w edukacjiW ostatnim okresie do szkół zaczęły w zauważalnej skali trafiać modne technologie: tablice interaktywne oraz mobilne pracownie netbooków. Firmy komercyjne zachęcają do zakupu i stosowania oprogramowania wspomagającego proces dydaktyczny, które reklamują jako nowoczesne i interaktywne. Uwaga! Jego „użycie zgodnie z ulotką” bywa bardzo szkodliwe. 
 

Więcej artykułów…

Jesteśmy na facebooku

fb

Ostatnie komentarze

E-booki dla nauczycieli

Polecamy dwa e-booki dydaktyczne z serii Think!
Metoda Webquest - poradnik dla nauczycieli
Technologie są dla dzieci - e-poradnik dla nauczycieli wczesnoszkolnych z dziesiątkami podpowiedzi, jak używać technologii w klasie